Chủ nghĩa xã hội khoa học

Tài liệu môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn chủ nghĩa xã hội khoa học mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học

2. Slides bài giảng

Mình chỉ demo một file. Các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé.

3. Đề cương ôn tập CNXHKH

UPDATE: Đề cương ôn tập môn CNXHKH phiên bản mới nhất dành cho mọi người ôn thi cuối kỳ nhé. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo thêm đề cương khác ở bên dưới.

MỘT SỐ ĐỀ CƯƠNG KHÁC:

4. Bài test các tuần CNXHKH

Các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé.

5. Mindmap ôn tập đề cương CNXHKH

Mình chỉ demo một file. Các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé.

mindmap chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Tổng hợp tài liệu trắc nghiệm các kỳ trước 20211

5. Video CNXHKH Audio – ôn cuối kỳ

6. Bài kiểm tra giữa kỳ lấy 30%

Bài kiểm tra giữa kỳ gồm có của thầy Trường và cô Hạnh (bao gồm ảnh chụp màn hình và PDF). Thầy Trường thi xong sẽ có đáp án luôn, còn cô Hạnh thì không, sau cô mới gửi đáp án và kết quả cho.

đề thi giữa kỳ chủ nghĩa xã hội khoa học

Tài liệu chuyên ngành CNTT

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top