tài liệu lịch sử đảng cộng sản việt nam

SSH1141 – Tài liệu môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp tài liệu môn Lịch sử Đảng dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

1. Tài liệu ôn thi trắc nghiệm môn Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

2. Giáo trình Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Trong thư mục dưới đây có 1 số file giáo trình khác nhau, có bản scan, bản in, bản của PTIT. Các bạn vào thư mục xem cho chi tiết nhé.

3. Đề cương ôn tập thi cuối kỳ (mới update)

Update đề cương mới nhất kỳ 20222 nha mọi người

4. Tiểu luận LSĐ

Tài liệu môn Tiếng Anh cơ sở 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top