Tài liệu môn kinh tế chính trị

SSH1121 – Tài liệu môn Kinh tế chính trị Mác – Lênin

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu kinh tế chính trị SSH1121 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin

GIÁO TRÌNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ

2. Tổng hợp Slide bài giảng KTCT

3. Bài tập và hướng dẫn giải bài tập KTCT

Cuối kỳ có phần bài tập thì các bạn học hết 4 dạng này là đi thi được nhé. Không cần thiết phải học quyển 99 bài tập gì đó đâu.

4. Tổng hợp tài liệu trắc nghiệm Kinh tế chính trị

ĐỀ NOTION 1ĐỀ NOTION 2ĐỀ NOTION 3

5. Đề cương ôn thi cuối kỳ (update T1.2024)

Dưới đây là đề cương lý thuyết mới nhất hiện nay được chia sẻ bởi CLB Hỗ trợ học tập Bách Khoa biên soạn mới nhất, độ tín khỏi bàn, cứ học thôi. Thời gian bạn chọn học đề nào thì người ta học xong được câu rồi.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo đề cương Hiền Thu nhé.

Đề cương C Hiền Thu:

Tài liệu môn Triết học Mac-lenin

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top