tài liệu môn tiếng anh cơ sở 2

FL1130 – Tài liệu môn Tiếng Anh cơ sở 2

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu tiếng anh cơ sở 2 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình tiếng anh cơ sở 2

Ở môn tiếng anh cơ sở mình sẽ học giáo trình Cutting edge PRE. Cơ sở 2 thường là học từ Unit 8 tới Unit 14. Nên bạn nào không muốn tải cả sách thì có thể tải sách và bài tập Unit 8-14 cho nhẹ nhé.

2. Đề thi mẫu cuối kỳ tiếng anh cơ sở 2 và đáp án

3. Tổng hợp đề thi giữa kỳ tiếng anh 2

Đây là các đề được chụp lại, mọi người vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

5. Tổng hợp đề thi cuối kỳ tiếng anh 2

Đây là các đề được chụp lại, mọi người vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu ôn thi TOEIC nội bộ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top