TÀI LIỆU MÔN CƠ SỞ VĂN HOÁ VIỆT NAM BÁCH KHOA

FL1320 – Tài liệu môn Cơ sở văn hoá Việt Nam

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Cơ sở VHVN mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề cương môn học

2. Bài tập cơ sở văn hoá

3. Sách CSVH Việt Nam

Tài liệu môn Cơ sở truyền số liệu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top