tài liệu môn dẫn luận ngôn ngữ

FL1310 – Tài liệu môn Dẫn luận ngôn ngữ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Câu hỏi và bài tập dẫn luận ngôn ngữ

Trong thư mục này có một số file nhưng mình chỉ demo một file. Chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé.

2. Đề cương ôn tập môn học

Tài liệu môn Dẫn đường và quản lí không lưu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top