TÀI LIỆU MÔN CƠ SỞ TRUYỀN SỐ LIỆU

ET4070(Q) – Tài liệu môn Cơ sở truyền số liệu

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn CS truyền số liệu mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề thi môn cơ sở truyền số liệu

đề thi cơ sở truyền số liệu

2. Bài tập lớn

Tài liệu môn Cơ sở mỹ thuật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top