tài liệu môn kinh tế tài nguyên môi trường

Tài liệu môn Kinh tế tài nguyên môi trường

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Kinh tế tài nguyên môi trường mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Toàn bộ bài giảng các bạn xem trong thư mục nhé. Bao gồm bài giảng cô Thủy + thầy Hồi

2. Bài tập nhóm Kinh tế tài nguyên môi trường

TÀI LIỆU TRẢ PHÍ (50k)

Liên hệ qua page để được xử lý: https://www.facebook.com/tailieuhust/

3. Bài tập + đáp án bài tập

4. Đề thi cuối kỳ 20222

Tài liệu môn Kinh tế quốc tế

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top