tài liệu hệ cơ sở tri thức hust

Tài liệu môn Hệ cơ sở tri thức

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu hệ cơ sở thi thức mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn hệ cơ sở tri thức

Toàn bộ bài giảng các bạn xem trong thư mục nhé.

Tài liệu môn Dung sai và kỹ thuật đo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top