BF5541 - Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

BF5541 – Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5541 – Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Mọi người xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé. Ở đây mình chỉ demo một file thôi.

2. Bài tập nhóm

3. Bài kiểm tra cuối kỳ

4. Bài tập nộp

5. Tổng hợp sách, giáo trình

sách BF5541 - Thiết kế hệ thống sấy các sản phẩm thực phẩm

BF5539 – Thiết kế hệ thống lạnh và điều hòa không khí

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top