BF5524 - Tin học ứng dụng trong QLCL

BF5524 – Tin học ứng dụng trong QLCL

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn BF5516 – Xu hướng phát triển thực phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Toàn bộ bài giảng nằm trong thư mục.

2. Bài tập

3. Đề tin học ứng dụng trong QLCL

BF5516 – Xu hướng phát triển thực phẩm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top