tài liệu marketing thực phẩm

Tài liệu môn Marketing Thực Phẩm

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Marketing Thực Phẩm mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Môn này mình có sưu tầm được 2 file bài giảng của 2 thầy cô. Mọi người xem minh họa ở bên dưới nhé.

2. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn mạng và các giao thức

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top