tài liệu Tương tác người máy

IT4440 – Tài liệu môn Tương tác người máy

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Tương tác người máy mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Slide bài giảng

Tài liệu môn Thương mại điện tử

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top