tài liệu môn lập trình an toàn

IT4812 – Tài liệu môn Lập trình an toàn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn lập trình an toàn mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng

Dưới đây là toàn thể bài giảng môn học này mà mình sư tầm được. Các bạn tham khảo nhé.

Tài liệu môn kỹ thuật truyền hình

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top