tài liệu môn kỹ thuật truyền hình

ET4370 – Tài liệu môn Kỹ thuật truyền hình

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kỹ thuật truyền hình mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng kỹ thuật truyền hình

2. Đề thi môn học

tài liệu Kỹ thuật truyền hình

3. Tài liệu thí nghiệm

Trong thư mục gồm nhiều hình ảnh liên quan tới thí nghiệm, mọi người có thể tham khảo nhé.

Tài liệu môn kỹ thuật phần mềm ứng dụng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top