tài liệu kỹ thuật phần mềm ứng dụng

Tài liệu Kỹ thuật phần mềm ứng dụng

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu KT phần mềm ứng dụng mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài tập kỹ thuật phần mềm ứng dụng

2. Đề thi môn học

đề thi kỹ thuật phần mềm ứng dụng

3. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn kỹ thuật phần mềm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top