Tài liệu môn Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (HUST)

Tài liệu môn Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục gồm nhiều bài giảng của thầy CÔ KHÁC NHAU

bài giảng Lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn (HUST)

2. Đề thi lưu trữ và xử lý dữ liệu lớn

Các bạn xem đề thi trong thư mục nhé

3. Bài tập về nhà

4. Tải bài tập lớn

Các bạn xem toàn bộ file trong thư mục nhé.

5. Tải giáo trình

6. Tài liệu ôn tập

7. Tài liệu thực hành

8. Tài liệu trắc nghiệm

9. Tài liệu tham khảo

Tài liệu môn Kiến thức máy tính (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top