Tài liệu môn Kiến thức máy tính (HUST)

Tài liệu môn Kiến thức máy tính (HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Kiến thức máy tính (HUST) của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục gồm nhiều bài giảng của thầy Trần Quang Đức

bài giảng Tài liệu môn Kiến thức máy tính (HUST)

2. Đề thi kiến thức máy tính

Các bạn xem đề thi trong thư mục nhé

Tài liệu môn hệ nhúng (Embedded System) – HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top