Tài liệu môn hệ nhúng (Embedded System) - HUST

Tài liệu môn hệ nhúng (Embedded System) – HUST

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn hệ nhúng (Embedded System) của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục gồm nhiều bài giảng của các thầy cô, các bạn vào xem nhé.

bài giảng môn hệ nhúng

2. Bài tập lớn hệ nhúng

Trong thư mục là các bài tập lớn môn hệ nhúng sưu tầm của HUST và một số trường khác

3. Bài tập hàng tuần

4. Tài liệu ôn tập

5. Tài liệu thực hành

6. Tài liệu tổng hợp khác

Tài liệu môn hệ nhúng TỔNG HỢP

Tài liệu môn giao diện và trải nghiệm người dùng (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top