Tài liệu môn giao diện và trải nghiệm người dùng (HUST)

Tài liệu môn giao diện và trải nghiệm người dùng (HUST)

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn giao diện và trải nghiệm người dùng của Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng giao diện và trải nghiệm người dùng

Thư mục có 2 bộ bài giảng của Khoa và thầy Trung. Các bạn xem toàn bộ tài liệu trong thư mục nhé.

bài giảng giao diện và trải nghiệm người dùng

Tài liệu môn Điện tử cho CNTT (HUST)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top