phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng

Tài liệu môn phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng

Tài liệu HUST (Tailieuhust.com) tổng hợp các file tài liệu học môn Tài liệu môn phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng Đại học Bách khoa Hà Nội và một số nguồn khác mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng

Trong thư mục bao gồm 4 bộ bài giảng của 4 thầy cô: Bộ môn kỹ thuật máy tính, Thầy Lê Bá Vui, Thầy Nguyễn Đình Thuận, Thầy Nguyễn Hồng Quang

2. Bài tập môn học

3. Đề thi phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng

đề thi phát triển ứng dụng cho thiết bị di dộng

4. Tài liệu ôn tập

5. Tài liệu trắc nghiệm

Tài liệu môn Nhập môn kỹ thuật truyền thông HUST

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top