TÀI LIỆU GIẢI THÍCH 2

Tổng hợp tài liệu môn Giải tích 2

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Giải tích 2 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề cương và bài giảng

2. Gi ải đề cương GT2 full các chương

giải đề cương giải tích 2

3. Tài liệu ôn thi giữa kỳ

4. Tài liệu ôn thi cuối kì môn Giải tích 2

5. Tài liệu tham khảo thêm

Tài liệu GT2 theo chủ đề này gồm nhiều file khác nhau như lý thuyết trường, tích phân kép, ứng dụng PTVP, tích phân đường, hàm nhiều biến, vân vân mây mây. Các bạn vào thư mục để xem nhé.

Dưới đây là file tổng hợp các dạng toán GT2 điển hình

6. Tài liệu trắc nghiệm GT2

Tài liệu môn Giải tích 3

2 thoughts on “Tổng hợp tài liệu môn Giải tích 2”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top