tài liệu giải tích 3

MI113X – Tài liệu môn giải tích 3 các nhóm ngành chuẩn

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu giải tích 3 các nhóm ngành chuẩn mà mình sưu tầm được. Ngoài ra các bạn nhóm ngành elitech hay CTTT đều có thể tham khảo được nhé. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Đề cương và bài giảng Giải tích 3

Đề cương môn học bạn có thể tải tại website của viện toán: http://sami.hust.edu.vn/de-cuong/

2. Giải đề cương GT3

Các bạn xem đối chiếu bài và tìm lời giải nhé.

3. Tài liệu ôn thi giữa kì (đề gk)

Trong thư mục bên dưới bao gồm nhiều file tài liệu + hình ảnh, cá bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

4. Tài liệu ôn thi cuối kì

Trong thư mục bên dưới bao gồm nhiều file tài liệu + hình ảnh, cá bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé. Link google drive bị report xóa mất file thì mọi người sang link onedrive tải nhé.

4. Slides bài giảng GT3

Trong thư mục slide bài giảng gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé. Ở đây mình chỉ demo một file.

5. Tài liệu viết tay (cả chương trình GT3)

Tài liệu môn Xác suất thống kê

14 thoughts on “MI113X – Tài liệu môn giải tích 3 các nhóm ngành chuẩn”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top