tài liệu môn Công nghệ gia công áp lực

Tài liệu môn Công nghệ gia công áp lực

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Công nghệ gia công áp lực mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Fie bài giảng tổng hợp này khá là nặng nên là các bạn tải về xem cho tiện nhé.

bài giảng công nghệ gia công áp lực

2. Câu hỏi ôn tập

Các châu hỏi ôn tập này dạng viết tay và chụp lại, các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé.

3. Đề thi cuối kì môn công nghệ gia công áp lực

Trong thư mục bao gồm nhiều hình ảnh đề khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

đề thi công nghệ gia công áp lực

4. Tài liệu thí nghiệm

Tài liệu thí nghiệm gồm nhiều hình ảnh, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

5. Tài liệu mới update

Dưới đây là tài liệu do các bạn gửi về đã được phân chia thành các mục rõ ràng, mọi người có thể vào xem và tải nhé.

Tài liệu môn Công nghệ gia công áp lực mới

Tài liệu môn Công nghệ CNC

2 thoughts on “Tài liệu môn Công nghệ gia công áp lực”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top