tài liệu môn công nghệ cnc

Tài liệu môn Công nghệ CNC

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu công nghệCNC mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng công nghệ CNC

2. Báo cáo thí nghiệm

Dưới đây là một số bài báo cáo thí nghiệm. Mình chỉ demo 1 báo cáo

Tài liệu môn Công nghệ Chế tạo máy 2

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top