TÀI LIỆU MÔN CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY 2 - HUST

Tài liệu môn Công nghệ chế tạo máy 2

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn công nghệ chế tạo máy mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng công nghệ chế tạo máy 2

Trong đây có 3 file bài giảng nhưng dung lượng khá lớn nên mình chỉ demo 1 file, chi tiết các file mọi người vào thư mục xem nhé.

2. Đề thi cuối kỳ

3. Đồ án công nghệ chế tạo máy 2

Tài liệu môn Công nghệ chế tạo máy 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top