tài liệu môn vật liệu may

Tài liệu môn Vật liệu May

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật liệu may mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Tài liệu thí nghiệm

Tổng hợp tài liệu thí nghiệm, có bao gồm báo cáo mẫu

2. Tài liệu lý thuyết

Tài liệu môn Vật liệu kim loại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top