Vật lý học thực phẩm BF3522

Tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Vật lý học thực phẩm – BF3522 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Vật lý học thực phẩm

Xem toàn bộ bài giảng trong thư mục

2. Bài tập

3. Tài liệu cuối kỳ

4. Sách vật lý học thực phẩm

Tài liệu An toàn thực phẩm – BF3515

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top