Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II - BF3532

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng quá trình và thiết bị CNTP II

Xem toàn bộ bài giảng trong thư mục

2. Bài tập môn học

Xem toàn bộ file trong thư mục

3. Tài liệu thí nghiệm

4. Tài liệu giữa kỳ

5. Sách quá trình và thiết bị CNTP II

Tài liệu Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm BF3525

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top