Vi sinh vật đai cương - BF3509E

Tài liệu Vi sinh vật đại cương – BF3509E

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Vi sinh vật đại cương

Bài giảng chia làm nhiều chương, các bạn xem toàn bộ trong thư mục nhé.

2. Tổng hợp tài liệu tham khảo

Tài liệu Vi sinh vật thực phẩm BF3509

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top