Vi sinh vật thực phẩm BF3509

Tài liệu Vi sinh vật thực phẩm BF3509

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng Vi sinh vật thực phẩm

Bài giảng được chia làm nhiều chương, các bạn vào để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập thuyết trình

Có nhiều bài thuyết trình với nhiều chủ đề, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé

3. Bài tập vi sinh vật thực phẩm

Xem toàn bộ trong thư mục nhé.

4. Bài thi cuối kỳ

Trong thư mục có cả đề và bài làm, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

5. Tổng hợp tài liệu thí nghiệm

6. Tài liệu tham khảo khác

Tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top