Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507

Tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa sinh và thí nghiệm hóa sinh BF3507 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

BÀI GIẢNG CHIA LÀM NHIỀU CHƯƠNG, MỌI NGƯỜI XEM TOÀN BỘ TRONG THƯ MỤC

2. Bài tập nhóm (tiểu luận)

3. Bài thi cuối kỳ

4. Tổng hợp tài liệu thí nghiệm hóa sinh

Trong thư mục bao gồm nhiều tài liệu và sách tham khảo, các bạn vào thư mục để xem nhé

Tài liệu Thí nghiệm vi sinh vật – BF3501

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top