Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III - BF3533

Tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP III – BF3533

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng quá trình và thiết bị CNTP III

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Bài tập

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Bài tập nhóm

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

4. Tài liệu thí nghiệm

5. Sách quá trình và thiết bị CNTP III

Tài liệu Quá trình và thiết bị CNTP II – BF3532

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
https://shorten.asia/jNXvhG9R