Công nghệ thực phẩm đại cương - BF3513

Tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Công nghệ thực phẩm đại cương – BF3513 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Đề thi công nghệ thực phẩm đại cương

Tài liệu Vi sinh vật đai cương – BF3509E

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top