Đồ họa kỹ thuật CTTT (Vẽ 1)

Tài liệu môn Đồ họa kỹ thuật CTTT (Vẽ 1)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Đồ họa kỹ thuật (Vẽ 1) dành cho CTTT mà mình sưu tầm được. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình thường nhé.

1. Bài giảng Đồ họa kỹ thuật CTTT (Vẽ 1)

Tài liệu môn Cơ Khí đại cương cttt

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top