CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG CTTT

Tài liệu môn cơ khí đại cương CTTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Cơ khí đại cương dành cho CTT mà mình sưu tầm được. Ngoài ra mọi người có thể tham khảo thêm tài liệu của chương trình thường nhé.

1. Bài giảng Cơ khí đại cương CTTT

Trong thư mục bao gồm nhiều file bài giảng theo từng chương, mọi người vào xem và tải về nhé.

2. MiniProject

Tài liệu môn Cơ Khí đại cương chương trình chuẩn

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top