Tài liệu môn FMS & CIM

Tài liệu môn FMS & CIM

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn FMS & CIM mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé.

1. Bài giảng môn FMS & CIM

Các bạn xem toàn bộ bài giảng trong thư mục nhé.

2. Bài tập viết chương trình

3. Sách tham khảo

Sách hệ thống sản xuất linh hoạt FMS & sản xuất tích hợp CIM

Tài Liệu Môn Quá Trình Và Thiết Bị CNTP III – BF3533

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top