Khóa học Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Khóa học Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Lập trình VBA nâng cao trong Excel tiếng việt miễn phí. Khoá học sẽ đem đến cho bạn những kiến thức được đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc như một Business Analyst của giảng viên.

Nội dung khóa Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Khóa học lập trình VBA cơ bản đã giúp bạn nắm được những kiến thức cơ bản về lập trình VBA trong Excel. Nhưng bạn muốn nâng cao khả năng của mình hơn nữa, bạn muốn tự động hoá Excel và các công việc lặp đi lặp lại một cách chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn. Bạn muốn áp dụng kiến thức VBA vào trong công việc thực tế của mình. Bạn muốn tự động hoá việc làm báo cáo và gửi thư một cách đơn giản nhất.

Ngoài ra,

Bạn sẽ học cách tạo Userform với những controls linh hoạt để tạo ra những công cụ hỗ trợ công việc của mình.

Bạn sẽ học cách sử dụng Excel để điều khiển các phần mềm Office khác như Word, PowerPoint, Outlook.

Bạn sẽ được giới thiệu, làm quen và ứng dụng ngôn ngữ SQL để truy vấn dữ liệu ngay trong Excel để xử lý lượng dữ liệu khổng lồ trong Excel – hàng trăm ngàn dòng và hàng chục cột.

Bạn sẽ có thể tạo ra những Addins Ribbon để file Excel của bạn trở nên chuyên nghiệp và linh hoạt hơn

Yêu cầu trước khi tham gia khóa học

  • Học viên có kiến thức cơ bản về lập trình VBA để có thể bắt đầu khoá học này
  • Học viên cần có máy tính có kết nối Internet để học khoá học này

Kiến thức mục tiêu

  • Tạo ra phần mềm phục vụ công việc và cải tiến chức năng của Excel
  • Sử dụng Excel để điều khiển các phần mềm Office khác – Word, Excel, PowerPoint để tạo nhiều báo cáo tự động
  • Lập trình Userform nâng cao, tạo Addins phục vụ công việc một cách chuyên nghiệp
  • Sau khoá học, học viên có khả năng tự nghiên cứu để tạo ra những giải pháp Excel phục vụ công việc có tính chất chuyên nghiệp cao
  • Nắm được kiến thức và sử dụng được ngôn ngữ truy vấn dữ liệu và ứng dụng của SQL trong Excel để xử lý hàng trăm ngàn dòng dữ liệu

Tải khóa Lập trình VBA nâng cao trong Excel

Password: tailieuhust.com

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top