Khóa học Phân Tích Dữ Liệu Với Numpy Pandas Matplotlib

Khóa học Phân Tích Dữ Liệu Với Numpy Pandas Matplotlib

Tài liệu HUST (tailieuhust.com) chia sẻ cho các bạn Khóa học Phân Tích Dữ Liệu Với Numpy Pandas Matplotlib miễn phí. Khóa học cung cấp cho bạn cách thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu bằng các thư viện python như numpy, pandas và matplotlib

Nội dung Phân Tích Dữ Liệu Với Numpy Pandas Matplotlib

Khóa học này sẽ giới thiệu cho bạn các package Python quan trọng nhất được sử dụng để phân tích dữ liệu. Cụ thể, khóa học sẽ bao gồm các phần sau:

Căn bản về NumPy

NumPy là một thư viện Python cung cấp các mảng n chiều và các hàm toán học cho các mảng đó. Mảng là một cấu trúc dữ liệu quan trọng trong phân tích dữ liệu vì chúng cho phép bạn lưu trữ và thao tác dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả. NumPy cung cấp một loạt các hàm toán học cho các mảng, bao gồm các hàm cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa, v.v. Các hàm này cho phép bạn thực hiện các phép toán phức tạp trên dữ liệu của mình một cách dễ dàng.

Thao tác và phân tích dữ liệu với Pandas

Pandas là một thư viện Python cung cấp các cấu trúc dữ liệu và hàm thống kê cho phân tích dữ liệu. Cấu trúc dữ liệu chính của Pandas là DataFrame, là một bảng dữ liệu có thể chứa nhiều cột và hàng. DataFrame rất linh hoạt và có thể được sử dụng để lưu trữ và thao tác nhiều loại dữ liệu khác nhau, bao gồm dữ liệu số, văn bản và thời gian. Pandas cũng cung cấp một loạt các hàm thống kê cho DataFrame, bao gồm các hàm thống kê mô tả, thống kê phân tích và thống kê hồi quy. Các hàm này cho phép bạn phân tích dữ liệu của mình một cách chi tiết và tìm ra xu hướng và mối quan hệ trong dữ liệu.

Trực quan hóa dữ liệu với Matplotlib

Matplotlib là một thư viện Python cung cấp các hàm để vẽ đồ thị. Đồ thị là một cách tuyệt vời để trực quan hóa dữ liệu và truyền đạt thông tin một cách rõ ràng và dễ hiểu. Matplotlib cung cấp một loạt các loại đồ thị khác nhau, bao gồm đồ thị cột, đồ thị đường, đồ thị phân tán, đồ thị bong bóng, đồ thị thanh, đồ thị radar, đồ thị 3D, v.v. Bạn có thể sử dụng Matplotlib để vẽ đồ thị cho dữ liệu của mình và thêm chú thích, nhãn và màu sắc để làm cho đồ thị dễ nhìn hơn.

nội dung Khóa học Phân Tích Dữ Liệu Với Numpy Pandas Matplotlib

Kết thúc khóa học, bạn sẽ có cái nhìn tổng quát về phân tích dữ liệu cũng như nắm vững các công cụ mạnh mẽ được sử dụng hiện nay trên thế giới để thực hiện các tác vụ phân tích dữ liệu. Bạn sẽ có thể sử dụng các package Python để tạo, thao tác, phân tích và trực quan hóa dữ liệu của mình. Những kỹ năng này sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tài chính, kinh doanh, khoa học và y tế.

Tải khóa Phân Tích Dữ Liệu Với Numpy Pandas Matplotlib

Password: tailieuhust.com

Mọi vấn đề liên quan tới bản quyền, xin vui lòng liên hệ qua email [email protected] để được hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời. Xin cảm ơn!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top