Ontology và WEB ngữ nghĩa

IT4864 – Tài liệu Ontology và WEB ngữ nghĩa

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Ontology và WEB ngữ nghĩa mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Thư mục gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

Tài liệu môn nhiệt động học vật liệu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top