TÀI LIỆU XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

CH3800 – Tài liệu môn Xây dựng công nghiệp

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu môn xây dựng công nghiệp mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

2. Tiểu luận xây dựng công nghiệp

Tài liệu môn thiết kế máy công cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top