Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E

Tài liệu Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Nhập môn công nghệ thực phẩm BF2511E mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Bài giảng môn học

Xem toàn bộ bài giảng trong thư mục

2. Bài tập Nhập môn công nghệ thực phẩm

Xem toàn bộ file và chủ đề trong thư mục

Tài liệu Technical Writing and Presentation BF2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top