ƯU ĐÃI ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC TẠI BCORN.ORG
0
Days
0
Hours
0
Minutes
0
Seconds

Tập đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính

Tập đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính

Dưới đây là tổng hợp các đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính qua các năm dành cho sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đề thi vẫn được update liên tục.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ĐẠI SỐ

1. Tập đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính – V1 (10.01.2021)

 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20191 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20191 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20191 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20191 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20191 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20191 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20191 – ĐỀ 7 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20193 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20193 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20181 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20181 – ĐỀ 2 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20181 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20181 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20181 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20181 – ĐỀ 8 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20183 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20171 – ĐỀ 1 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20171 – ĐỀ 3 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20171 – ĐỀ 4 (Nhóm ngành 1)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20171 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 2)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20173 – ĐỀ 5 (Nhóm ngành 3)
 • ĐỀ CUỐI KỲ ĐẠI SỐ 20173 – ĐỀ 6 (Nhóm ngành 3)
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC ĐẠI SỐ
Tập đề thi cuối kỳ Đại số tuyến tính

Tài liệu được trích ra từ: Tài liệu Đại số tuyến tính

Related Posts
Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Bcorn x TailieuHUST tặng Gift Code khi đăng ký các khóa học đại cương, chuyên ngành và khóa học TOEIC từ con số 0.

(Chi tiết xem tại bài viết này hoặc quét mã QR)

ưu đãi bcorn