tài liệu môn Technical Writing and Presentation

IT2030 – Technical Writing and Presentation CNTT

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu TW&P CNTT mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

Mô tả về môn học

Như tên gọi của nó, môn học này học về cách viết và cách thuyết trình. Nhưng cách viết ở đây không phải là viết bài trên lớp hay là cách ghi chép mà là cách viết một bài báo khoa học. Môn này những năm trước là môn tự chọn, tuy nhiên bây giờ nó đã trở thành môn bắt buộc và ai cũng phải học. Từ kì này trở đi thậm chí môn này sẽ được giảng dạy bằng tiếng anh, thi bằng tiếng anh và làm bài tập lớn trên lớp cũng bằng tiếng anh.

1. Slide bài giảng Technical Writing and Presentation

2. Đề thi môn học

3. Mẫu bài tập lớn

Tài liệu môn Nguyên lý hệ điều hành

Tài liệu sưu tầm từ: https://www.tailieubkhn.com/2021/05/technical-writing-and-presentation-tai.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top