tài liệu môn Hoá đại cương

CH10XX – Tổng hợp tài liệu môn Hoá đại cương (nhiều nhóm ngành)

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa đại cương mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình hoá đại cương

Các quá trình, thiết bị trong công nghệ hoá chất và thực phẩm tập 5

Sách bài tập hóa đại cương

2. Slide bài giảng

bài giảng hóa đại cương

Trong thư mục bên dưới gồm nhiều bộ slide, bài giảng khác nhau, mình chỉ demo một file, chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé

3. Bài tập và giải bài tập

bài tập hóa đại cương

Trong thư mục có nhiều file bài tập, mình chỉ demo 1 thôi còn cụ thể các bạn vào thư mục xem nha.

4. Tổng hợp đề thi hoá đại cương

Trong mỗi thư mục đều bao gồm nhiều file, chi tiết các bạn xem trong thư mục (có cả tài liệu thư viện). Minh hoạ chỉ là 1 file trong đó

đề thi hóa đại cương

5. Công thức tổng hợp

Trong thư mục có nhiều file bài tập, mình chỉ demo 1 thôi còn cụ thể các bạn vào thư mục xem nha.

6. Tài liệu thí nghiệm

Bao gồm cơ sở lý thuyết thí nghiệm và tài liệu bảo vệ hoá đại cương. Do drive bị die, mình mưới khôi phục nên nhiều file sẽ thiếu.

tài liệu thí nghiệm hóa đại cương

TÀI LIỆU BẢO VỆ

7. Tài liệu mở rộng

tổng hợp tài liệu hóa đại cương

Gồm tài liệu lý thuyết hoá đại cương, hướng dẫn học HĐC của PTIT, file tóm tắt, … chi tiết các bạn xem trong thư mục nhé.

Tài liệu môn Kiến trúc máy tính

4 thoughts on “CH10XX – Tổng hợp tài liệu môn Hoá đại cương (nhiều nhóm ngành)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top