tài liệu môn kiến trúc máy tính

IT3030 – Tài liệu môn Kiến trúc máy tính

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Kiến trúc máy tính mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

Tổng quan chung: môn học này khá nhiều lý thuyết nhưng khi đi thi chủ yếu là thi bài tập nên nếu học để thi các bạn có thể chú trọng hơn vào các bài tập được các thầy cho ở trên lớp. Giữa kì mỗi thầy sẽ có cách thi riêng, lớp thầy Tiến sẽ thi trắc nghiệm, lớp thầy Trung thì thi tự luận

1. Slide bài giảng kiến trúc máy tính

Toàn bộ file các bạn xem và tải trong thư mục nhé! Ở đây mình chỉ demo một file

2. Tổng hợp bài tập môn kiến trúc máy tính

Ở đây mình chỉ demo một file, các file còn lại các bạn xem trong thư mục nhé

3. Tổng hợp đề thi môn kiến trúc máy tính

tài liệu kiến trúc máy tính

Ở đây mình chỉ minh hoạ 1 đề thi, các đề còn lại các bạn xem trong thư mục nhé

4. Sách tham khảo về kiến trúc máy tính

Hai cuốn này đều là sách tiếng anh nha. Mình sẽ demo một cuốn.

5. Đề cương ôn tập

6. Hướng dẫn sử dụng trình mô phỏng hợp ngữ MARS

Tài liệu môn Lý thuyết mạch 1

Tài liệu sưu tầm từ: https://www.tailieubkhn.com/2021/02/kien-truc-may-tinh.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top