tài liệu môn Nguyên lý hệ điều hành

IT3070 – Tài liệu Nguyên lý hệ điều hành

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu nguyên lý hệ điều hành mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng và bài tập lớn Nguyên lý hệ điều hành

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

2. Tóm tắt môn học theo chương

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé.

3. Đề thi và tài liệu ôn thi (bao gồm bài tập)

4. Tài liệu tham khảo

Operating System Concepts 9th – Silberschatz

5. Tổng hợp tài liệu nguyên lý hệ điều hành sưu tầm (mới)

Tài liệu môn quản trị dự án CNTT

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top