tổng hợp tài liệu môn hóa lý 2

Tổng hợp tài liệu môn Hóa lý 2

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa lý 2 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Tổng hợp đề thi hóa lý 2

Trong thư mục bao gồm nhiều file đề thi khác nhau, các bạn vào thư mục để tải toàn bộ nhé.

2. Tổng hợp tài liệu thí nghiệm

Trong thư mục bao gồm nhiều file như hướng dẫn thí nghiệm, báo cáo mẫu thí nghiệm, các bạn vào thư mục để tải toàn bộ nhé.

3. Tài liệu tham khảo hay

Trong thư mục bao gồm nhiều file bao gồm các file công thức, file lý thuyết và bài tập của anh Toàn (BKĐCMP), các bạn vào thư mục để tải toàn bộ nhé.

4. Giáo trình hóa lý 2

5. Bài tập HL2

Tài liệu môn Hoá học 1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top