tài liệu môn hoá lý 1 hust

Tổng hợp tài liệu môn Hóa lý 1

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu Hóa lý 1 mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Giáo trình môn học

2. Đề thi hoá lý 1

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, mình chỉ minh họa 1 file thôi.

ĐỀ THI Hoá lý 1

3. Slide bài giảng các thầy cô

4. Tổng hợp bài tập hóa lý 1 và lời giải

Trong thư mục bao gồm nhiều file khác nhau, các bạn vào thư mục để xem toàn bộ nhé, mình chỉ minh họa 1 file thôi.

bài tập hóa lý 1
bài tập hóa lý 1 - 2

5. Tài liệu tham khảo khác

Tài liệu môn Hoá hữu cơ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top