tài liệu môn hoá hữu cơ

Tài liệu môn Hóa hữu cơ

Dưới đây là tổng hợp các file tài liệu hóa hữu cơ mà mình sưu tầm được. Các bạn nhấn vào nút để tải file về nhé, File trên Scribd chỉ là để xem trước file.

1. Slide bài giảng hóa hữu cơ

slide bài giảng hóa hữu cơ

Trong thư mục bao gồm nhiều slide, các bạn xem chi tiết trong thư mục nhé. Ở đây mình chỉ demo một file.

2. Tổng hợp đề thi giữa kỳ, cuối kỳ

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn xem chi tiết trong thư mục nhé. Ở đây mình chỉ demo một file.

3. Bài tập thầy Dương

Trong thư mục bao gồm nhiều file, các bạn xem chi tiết trong thư mục nhé. Ở đây mình chỉ demo một file.

4. Đề cương và giải đề cương hóa hữu cơ (ôn ck)

Mình chỉ demo một file, toàn bộ tài liệu các bạn vào thư mục nhé. Đây cũng là đề cương để ôn tập thi cuối kỳ luôn nha

5. Sách hóa hữu cơ (3 tập)

Trong thư mục bao gồm 3 tập của bộ sách. Các bạn vào thư mục để tải nhé.

bộ sách hóa hữu cơ

5. Tổng hợp tài liệu thí nghiệm

tài liệu thí nghiệm hóa hữu cơ

Trong thư mục bao gồm nhiều tài liệu như hướng dẫn thí nghiệm, báo cáo mẫu của sinh viên, tài liệu ôn kiểm tra, vân vân. Các bạn vào thư mục để tải nhé.

Tài liệu môn Hoá công

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top